BilNama Agensi
1Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
2Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
3Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
4Akademi Seni Kebudayaan & Warisan Kebangsaan
5Arkib Negara Malaysia
6Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) UiTM Caw. Selangor (ASASIUITM)
7Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
8Bahagian Perkhidmatan Farmasi Perak (BPFPERAK)
9Bahagian Perkhidmatan Farmasi Pulau Pinang (BPFPP)
10Bahagian Perubatan Tradisional Dan Komplementari
11Balai Seni Visual Negara
12Bank Negara Malaysia
13Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SMEBANK)
14Bhg Perkhidmatan Farmasi N.sembilan
15Biro Pengaduan Awam (BPA)
16Construction Industry Development Board (CIDB)
17Cyber Security Malaysia
18Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
19E Perolehan (eP)
20Felda Global Ventures Holdings Berhad(FGV)
21Hospital Kota Tinggi (HKOTATINGGI)
22Hospital Kuala Lumpur
23Hospital Melaka
24Hospital Pakar Sultanah Fatimah
25Hospital Putrajaya (HP)
26Hospital Queen Elizabeth II
27Hospital Selayang
28Hospital Sultan Ismail (HSI)
29Hospital Sungai Buloh
30Institut Aminudin Baki
31Institut Integriti Malaysia (IIM)
32Institut Kefahaman Islam Malaysia
33Institut Kemahiran Belia Negara(IKBN)
34Institut Kemajuan Desa
35Institut Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Negara
36Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan
37Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu (ILPKB)
38Institut Latihan Pihak Berkuasa Tempatan
39Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim
40Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia(IPPBM)
41Institut Tanah dan Ukur Negara
42International Islamic University Malaysia
43Istana Budaya
44Jab Perkhidmatan Veterinar
45Jab. Pembangunan Kemahiran
46Jabatan Agama Islam Negeri Pahang (JAIP)
47JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK
48Jabatan Agama Wilayah Persekutuan
49Jabatan Akauntan Negara
50Jabatan Alam Sekitar
51Jabatan Audit Negara
52Jabatan Bekalan Air Labuan (JBAL)
53Jabatan Bomba dan Penyelamat
54Jabatan Imigresen Malaysia
55Jabatan Kastam Diraja Malaysia
56Jabatan Kebajikan Masyarakat
57Jabatan Kebajikan Masyarakat N9
58Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor
59Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
60Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor (SYARIAHJHR)
61Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (SYARIAHKDH)
62Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan (SYARIAHKEL)
63Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKNSPP)
64Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (SYARIAHSLG)
65Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu (SYARIAHTRG)
66Jabatan Kehakiman Syariah Perak (JKSPK)
67Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
68Jabatan Kemajuan Masyarakat
69Jabatan Kerja Raya (JKR)
70Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur & Putrajaya
71Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
72Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
73Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
74Jabatan Kesihatan Negeri Perak
75Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
76Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
77Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA)
78Jabatan Latihan Khidmat Negara (PLKN)
79Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
80Jabatan Mufti Kerajaan Negeri N9
81Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor
82Jabatan Muzium Malaysia
83Jabatan Peguam Negara
84Jabatan Pembangunan Wanita
85Jabatan Pendaftar Pertubuhan
86Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
87Jabatan Pengairan & Saliran (JPS)
88Jabatan Pengajian Politeknik
89Jabatan Pengajian Tinggi
90Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
91Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
92Jabatan Penjara Malaysia
93Jabatan Penyiaran Malaysia
94Jabatan Perancangan Bandar & Desa Selango
95Jabatan Perangkaan (STATS)
96Jabatan Perdana Menteri
97Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
98Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)
99Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
100Jabatan Pertahanan Awam Malaysia(JPAM)
101Jabatan Pertanian Malaysia
102Jabatan Pertanian Negeri Sembilan
103Jabatan Perumahan Negara
104Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
105Jabatan Warisan Negara
106JobsMalaysia
107Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
108Kementerian Dalam Negeri
109Kementerian Kerja Raya (KKR)
110Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
111Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
112Kementerian Luar Negeri
113Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
114Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
115Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)
116Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK)
117Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
118Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
119Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)
120Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (MOA)
121Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
122Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
123Kementerian Sumber Manusia
124Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air(KeTTHA)
125Kerajaan Negeri Pulau Pinang
126Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
127Kolej MARA Banting(KMB)
128Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
129Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Pahang
130Kumpulan Wang Persaraan(KWAP)
131Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(KWSP)
132Lembaga Arkitek Malaysia
133Lembaga Getah Malaysia(LGM)
134Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
135Lembaga Jurukur Tanah (LJT)
136Lembaga Jurutera Malaysia
137Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
138Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
139Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
140Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
141Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
142Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
143Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
144Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
145Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
146Lembaga Koko Malaysia (LKM)
147Lembaga Lada Malaysia
148Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
149Lembaga Muzium Negeri Selangor
150Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. (FAMA)
151Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam(LPPSA)
152Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara
153Lembaga Peperiksaan Malaysia (LP)
154Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
155Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB)
156Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor
157Lembaga Zakat Selangor
158Mahkamah Persekutuan Malaysia
159Mahkamah Syariah Negeri Melaka
160Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
161Majlis Agama Islam Kedah
162Majlis Amanah Rakyat(MARA)
163Majlis Bandaraya Alor Star
164Majlis Bandaraya Ipoh
165Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB)
166Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ)
167Majlis Bandaraya Shah Alam
168Majlis Daerah Batu Gajah
169Majlis Daerah Cameron Highlands
170Majlis Daerah Hulu Selangor
171Majlis Daerah Jelebu
172Majlis Daerah Jerantut
173Majlis Daerah Kampar
174Majlis Daerah Kota Tinggi(MDKT)
175Majlis Daerah Kuala Langat
176Majlis Daerah Kuala Selangor
177Majlis Daerah Kubang Pasu
178Majlis Daerah Lipis
179Majlis Daerah Marang
180Majlis Daerah Pendang
181Majlis Daerah Pengkalan Hulu (MDPH)
182Majlis Daerah Perak Tengah
183Majlis Daerah Pontian (MDPONTIAN)
184Majlis Daerah Raub
185Majlis Daerah Sabak Bernam(MDSB)
186Majlis Daerah Tanjong Malim
187Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
188Majlis Peperiksaan Malaysia
189Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG)
190Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)
191Majlis Perbandaran Bentong
192Majlis Perbandaran Jasin (MPJ)
193Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ)
194Majlis Perbandaran Kemaman
195Majlis Perbandaran Klang
196Majlis Perbandaran Kuantan
197Majlis Perbandaran Kulim
198Majlis Perbandaran Langkawi - Bandar Perlancongan(MPLBP)
199Majlis Perbandaran Manjung (MPM)
200Majlis Perbandaran Nilai
201Majlis Perbandaran Port Dickson
202Majlis Perbandaran Sepang
203Majlis Perbandaran Seremban
204Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)
205Majlis Perbandaran Sungai Petani
206Majlis Perbandaran Taiping
207Majlis Perbandaran Teluk Intan
208Majlis Perbandaran Temerloh
209Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang
210Maktab Koperasi Malaysia
211Malaysia Industry-Government Group for High Technology
212Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
213Multimedia Development Corporation (MDEC)
214mySMS
215Pejabat Daerah & Tanah Kuala Langat
216Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor
217Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson(PDTPD)
218PEJABAT KESIHATAN PONTIAN(PKDPTN)
219Pejabat Lembaga Urus Air Negeri Selangor
220Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya
221Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pahang (PPWNPHG)
222Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor (PPWNSEL)
223Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan (PPWNS)
224Pejabat Pengarah Tanah & Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
225Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
226Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah
227Pejabat Setiausaha Kerajaan Melaka
228Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
229Pejabat Setiausaha Kerajaan Perak
230Pejabat Setiausaha Kerajaan Perlis
231Pejabat Setiausaha Kerajaan Sabah
232Pejabat Setiausaha Kerajaan Selangor
233Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu
234Pejabat Tanah & Galian Kedah
235Pejabat Tanah dan Daerah Hulu Langat
236Pejabat Tanah dan Daerah Klang
237Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Selangor
238Pejabat Tanah dan Daerah Sabak Bernam
239Pejabat Tanah dan Daerah Sepang
240Pejabat Tanah dan Galian Selangor
241Perbadanan Harta Intelek Malaysia
242Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
243Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
244Perbadanan Labuan
245Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
246Perbadanan Perpustakaan Negeri N9
247Perbadanan Putrajaya
248Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
249Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
250Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
251Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
252Pertubuhan Peladang Kebangsaan
253Polis Diraja Malaysia (PDRM)
254Polis Kontinjen Trafik
255Politeknik Kuching
256Politeknik Melaka (PMK)
257Politeknik Mukah (PMU)
258Politeknik Seberang Perai (PSP)
259Politeknik Sultan Azlan Shah
260Politeknik Sultan Idris Shah (PSIS)
261Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan
262Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
263Pusat Pungutan Zakat Wilayah
264Rantaian Mesra Sdn Bhd
265Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)
266Setiausaha Kerajaan Pahang
267SK Putrajaya Presint 16 (1)
268SK Putrajaya Presint 9 (2)
269SME Corporation Malaysia (SMECORP)
270SMK Putrajaya Presint 9 (1)
271SMKA Putrajaya
272Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation (SWCORP)
273Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM)
274Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM)
275Suruhanjaya Koperasi Malaysia
276Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
277Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
278Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara(SPAN)
279Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)
280Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
281Suruhanjaya Pilihanraya (SPR)
282Suruhanjaya Syarikat Malaysia
283Tabung Amanah Pendidikan Melaka (TAPEM)
284Tekun Nasional
285Tentera Laut Di Raja Malaysia (TLDM)
286U-Library
287Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
288Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
289Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
290Universiti Malaya (UM)
291Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
292Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
293Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
294Universiti Putra Malaysia (UPM)
295Universiti Sains Islam Malaysia
296Universiti Sains Malaysia
297Universiti Teknologi Malaysia
298Universiti Teknologi MARA
299Universiti Tun Hussein Onn
300Yayasan Islam Kelantan
301Yayasan Islam Negeri Kedah (YINK)
302Yayasan Negeri Sembilan